Drijfveer

De deelnemers met wie ik werk ervaren een gesprek als heel realistisch, ondanks de 'nagebootste' situatie. De emoties voelen echt en de reacties zijn dat ook.

Dát teweeg brengen, dat iemand weer helemaal 'in het moment' zit vind ik geweldig.  Mensen sterker zien worden in het aangaan van moeilijke gesprekken, of omgaan met agressie.

Elke keer weer ben ik gegrepen door de effectiviteit van het oefenen met gedrag. Fijn om hierin een rol te mogen spelen. 

 

Opleiding

Mijn opleiding volgde ik bij Hebbes Academy. Onder bezielende leiding van Arianda Schepens leerde ik er de fijne kneepjes van het vak.

Hier voltooide ik ook de opleiding TOP-Trainingsacteur, een intensieve verdieping op het vak. 

Ik volg graag trainingen en workshops om continu bezig te blijven met mijn verdere professionalisering. Ervaringen uitwisselen met collega trainingsacteurs houdt me scherp en geeft energie.

Opdrachtgevers

Ik werk in opdracht voor een aantal bureaus voor trainingsacteurs. Ook werk ik met veel plezier samen met zelfstandig werkende trainers. 

Met al mijn trainers is er een 'klik'. Een moment waarop je voelt: 'Wij begrijpen elkaar, bijna zonder woorden.' Precies tegelijkertijd aanvoelen wát deze deelnemer nodig heeft. Zien waarin het leermoment zit en daarop samen kunnen inspelen. 

Dat kunnen bieden, is altijd het doel. 

Contact 

Bel me gerust op +31 (0)6 4233 5032 | Mail je liever? Stuur je bericht naar hilde@hildehelpt.nl